Tropske ribice

Hazorea Aquatics u svom sastavu poseduje više manjih farmi koje su usko specijalizovane za određene vrste riba.
Akvarijum Bor će na svom lageru riba imati Betta borce (Betta Splendens), Colisa ribe, Gupi (Guppy), Platy, Velifere (Poecilia velifera), Doctor fish (Garra rufa) i druge vrste.

Napomena: Sve slike i video snimci su u vlasništvu Colors i ne smeju se koristiti bez dozvole.
Note: All images and videos are owned by Colors and mustn’t be used without permission.

Napomena: Sve slike i video snimci su u vlasništvu Colors i ne smeju se koristiti bez dozvole. Note: All images and videos are owned by Hazorea Aquatics and mustn't be used without permission.