Da. Hazorea Koi se može mešati sa Koi bilo kog japanskog (ili drugog) uzgajivača, pod uslovom da preduzmete uobičajene mere predostrožnosti koje bi trebalo preduzeti kada dodate bilo koji novi Koi u svoje jezerce.