To je skraćenica za Koi Herpes Virus. On je karakterističan za Koi ribe i šarane za ljudsku ishranu. Iako je otkriven ranije, 1998. godine je doživeo svoju ekspanziju i proširio se na mnoge farme i ribnjake širom sveta. Pretpostavlja se da je bio u nekim otvorenim ribnjacima u istočnoj Evropi. Tih godina u svetu zabeležena su velika uginuća i ogromni gubici. Virus je opasan jer može dugo biti u unutrašnjosti Koi riba a da se ništa ne vidi i one mogu biti prenosioci ovog virusa.