Biosecure Koi ribe se ceo život gaje u sistemima sa velikim zalihama, gde se njima stalno rukuje i hrane se ručno, tako da su više navikli na ljudsko prisustvo, manje stidljivi.