Kvalitet našeg Koi se znatno poboljšao u protekloj deceniji jer farme masovno ulažu u novi matični fond radi poboljšanja novih sorti, kao i sopstvenog matičnjaka. Oblik i boja tela mnogih sorti sada su podjednako dobre kao kod japanskih Koi.
Izbor sorti nije jača strana kod mnogih japanskih dilera, koji se uglavnom bave Kohakuom, Sankeom i Shovaom.  Mi nudimo bogatstvo sorti koje se obično ne nude iz Japana i verujemo da danas mnoge sorte nadmašuju one koje se nalaze u Japanu (ako ih tamo uopšte možete naći).