Da. Hazorea Biosecure Koi već dugi niz godina uspešno se prodaje u Kanadi, Skandinaviji i drugim zemljama u kojima se zimi jezera zamrzavaju. Koi Carp mogu podneti hladne temperature, gde god su rođeni i odrasli, pod uslovom da im se ostavi vremena za aklimatizaciju. Hazorea Biosecure Koi se ne razlikuju i potreban im je period od nekoliko nedelja da bi se prilagodio hladnim temperaturama (ispod 10°C / 50°F). Dakle, ako ste svoje Koi ribe kupili leti one ne bi trebalo da imaju problema sa prilagođavanjem u ostalim sezonama.