Hazorea Koi ribe redovno se ispituju u laboratorijama za zdravlje životinja izraelskog Ministarstva poljoprivrede i u laboratorijama CEFAS u Velikoj Britaniji. Ovi testovi uključuju ispitivanje pomoću PCR i ELISSA testova.